Konfererencja NewUrbPact – ramowy program wydarzenia

Podziel się:

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych planowaniem przestrzennym i funkcjonalnym oraz zrównoważoną urbanizacją do udziału w zbliżającej się Konferencji NewUrbact: Kształtowanie przestrzeni w warunkach suburbanizacji i kurczenia się miast, zaplanowanej na 7-8 czerwca 2021 roku.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, mając na względzie ograniczenie ryzyka, wydarzenie odbędzie się w formule online, ze studiem nagraniowym w Katowicach.

Ramowy program wydarzenia

W ramach Konferencji NewUrbPact odbędzie sześć głównych sesji o tematyce:

  1. Współczesne procesy urbanizacji oraz rozwoju przestrzennego w Polsce w świetle uwarunkowań planistycznych.
  2. Założenia i kierunki reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce.
  3. Cyfryzacja planowania przestrzennego w Polsce.
  4. Suburbanizacja w Polsce. Ciągle aktualne wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych.
  5. Kurczenie się miast w Polsce. Ciągle nieuświadomiony problem polskiego modelu urbanizacji.
  6. Zintegrowane planowanie funkcjonalne w regionach miejskich w Polsce. Studium przypadku GZM.

W programie zaplanowano również sesje warsztatowe: (1) Bezpłatne dane teledetekcyjne w analizie zmian miejskiego pokrycia terenu oraz (2) Bo ja proszę Pana to mam bardzo dobry dojazd. Analiza dostępności usług publicznych z wykorzystaniem GIS, a także kalejdoskop w obszarze tematycznym kształtowanie przestrzeni.

Kongres Polityki Miejskiej

Konferencja NewUrbPact, organizowana przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest częścią Kongresu Polityki Miejskiej – największego wydarzenia w Polsce poświęconego problematyce rozwoju miast. Tematem wiodącym tegorocznego Kongresu będzie dyskusja założeń do nowej Krajowej Polityki Miejskiej oraz propozycji konkretnych rozwiązań i działań wypracowanych przez  grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych KPM: kształtowanie przestrzeni, gospodarka i rynek pracy, środowisko i adaptacja do zmian klimatu, transport i mobilność miejska, mieszkalnictwo i polityki społeczne, zarządzanie i finanse publiczne.

Kongres realizowany w formule Krajowego Forum Miejskiego będzie równocześnie przygotowaniem do 11 Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum, WUF11), które odbędzie się w Katowicach w 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem Kongresu Polityki Miejskiej. Konferencja NewUrbPact przypisana została do kanału Nowy ład przestrzenny i wpisuje się w wątek tematyczny Kształtowanie przestrzeni.

Więcej na temat Kongresu Polityki Miejskiej można przeczytać na stronie wydarzenia lub w mediach społecznościowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

O szczegółach, w tym o uruchomieniu rejestracji, będziemy informować na bieżąco.

Do zobaczenia!