Konferencja NewUrbPact: Kształtowanie przestrzeni w warunkach suburbanizacji i kurczenia się miast

Podziel się:

Już 7-8 czerwca 2021 roku spotkamy się, aby porozmawiać o kształtowaniu przestrzeni w warunkach suburbanizacji i kurczenia się polskich miast.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Jej celem jest wypracowanie wniosków i rekomendacji na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń. Doskonałą podstawą do podjęcia dyskusji kongresowych będą wyniki badań naukowych wypracowanych w ramach realizowanego przez nas projektu pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi planowania przestrzennego i funkcjonalnego oraz zrównoważoną urbanizacją do udziału w nadchodzącej Konferencji.

O szczegółach dotyczących wydarzenia będziemy informować na bieżąco.