Kwartalnik Urban Development Issues z wynikami badań NewUrbPact już dostępny!

Podziel się:

Na stronie internetowej kwartalnika naukowego Urban Development Issues, wydawanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ukazał się 66 tom czasopisma. W przeciwieństwie do poprzednich numerów, wydanie czerwcowe prezentowane jest w języku polskim, a zagadnienia dwudziestu trzech zawartych w nim prac poświęcone są m.in. suburbanizacji, kształtowaniu przestrzeni, ochronie  środowiska i adaptacji do zmian klimatu, zarządzaniu miastem,  partycypacji, czy transportowi i miejskiej mobilności. Wśród powyższych tematów znalazło się dziesięć prac prezentujących wyniki badań realizowanych w ramach projektu Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Mamy nadzieję, że poruszone na łamach czasopisma tematy będą okazją do podjęcia dyskusji nad wyzwaniami, z jakimi dzisiaj borykają się polskie miasta.  

Tom udostępniany jest na zasadach open access poprzez stronę czasopisma. 

Zachęcamy do lektury! 

66 numer kwartalnika UDI