NOWA PUBLIKACJA: Sytuacja mieszkaniowa na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Podziel się:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą monografią pt. Sytuacja mieszkaniowa na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoliiautorstwa Antoniego Matuszko, Dariusza Mikołajczyka i Andrzeja Bąka (konsultacje: Kamil Nowak).

Opracowanie zostało wydane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach serii Zeszyty Metropolitalne. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą analizy sytuacji mieszkaniowej, w tym diagnozy poziomu rozwoju mieszkalnictwa gmin położonych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Głównym celem badania była diagnoza stanu sytuacji mieszkaniowej w gminach Metropolii. Analizie poddano wielkość i stan zasobów mieszkaniowych oraz wydatki budżetowe gmin na gospodarkę mieszkaniową, przedstawiając GZM na tle kraju oraz województwa śląskiego. Ocena ilościowa zasobów mieszkaniowych obejmuje analizę zasobu mieszkaniowego ogółem, gminnego zasobu mieszkaniowego i zasobu towarzystw budownictwa społecznego. Natomiast stan zasobów mieszkaniowych obejmuje analizę warunków mieszkaniowych i wyposażenie mieszkań w instalacje techniczne i sanitarne.

Publikacja stanowi dobrze przygotowany, aktualny zbiór wskaźników, który należy stosować w ocenie rozwoju mieszkalnictwa.

Mamy nadzieję, że lektura naszej publikacji stanowić będzie ważne źródło wiedzy i okaże się cennym materiałem badawczym.

👉Zapraszamy do lektury!