NOWA PUBLIKACJA: Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Podziel się:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą monografią pt. Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoliiautorstwa Antoniego Matuszko, Dariusza Mikołajczyka, Andrzeja Bąka i Kamila Nowaka.

Opracowanie zostało wydane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach serii Zeszyty Metropolitalne i podejmuje problematykę diagnozy stanu polityki przestrzennej i jej realizacji w gminach wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Przeprowadzone w publikacji badania określiły dotychczasowe podejście gmin do stosowania ustawowych instrumentów planowania przestrzennego w zarządzaniu przestrzenią i usprawnieniu realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych. Co istotne, wnioski wyciągnięte z analiz prowadzonej polityki rozwoju terenów mieszkaniowych mogą posłużyć zoptymalizowaniu decyzji dotyczących struktury przeznaczania terenów podczas uchwalania nowych lokalnych dokumentów planistycznych.

Mamy nadzieję, że lektura naszej publikacji stanowić będzie dla Państwa ważne źródło wiedzy i okaże się cennym materiałem badawczym.

👉Zapraszamy do lektury!