„Nowy model urbanizacji w Polsce. Konferencja podsumowująca realizację Projektu Gospostrateg-NewUrbPact” już 13-14 września

Podziel się:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pt. „Nowy model urbanizacji w Polsce. Konferencja podsumowująca realizację Projektu Gospostrateg-NewUrbPact”, która odbędzie się w dniach 13–14 września br., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Plac Trzech Krzyży 3/5), w Warszawie.  

Tematem przewodnim wydarzenia będą wyniki i rezultaty kończącego się projektu Gospostrateg-NewUrbPact. Projekt realizowany jest od 01.01.2019 do 30.09.2022 przez konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum), Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnię Łazarskiego. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Praktycznym celem projektu stało się wypracowanie modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz przygotowanie ich do wdrożenia do zasadniczego nurtu polityk publicznych. W sposób szczególny projekt kładł nacisk na wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnienia jego roli jako instrumentu zarządzania procesami urbanizacji w Polsce – w tym zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zjawiskom suburbanizacji i kurczenia się miast, które stanowią jedno z głównych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. W ramach projektu przeprowadzono badania naukowe oraz zrealizowano szereg prac przedwdrożeniowych (m.in. krajowe i zagraniczne wizyty studyjne oraz pilotaże na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji). Równocześnie projekt wspierał realizację reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.    

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

Udział w konferencji jest bezpłatny.  

W ramach Konferencji przewidziane są sesje prezentacyjno-dyskusyjne (13.09.22) oraz warsztatowe (14.09.22).

Wydarzenie będzie miało formułę hybrydową, co oznacza ograniczoną liczbę uczestników na miejscu. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w Konferencji stacjonarnie, pierwszego dnia dostępna będzie transmisja online na stronie wydarzenia na portalu Facebook oraz na platformie Youtube.  

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem wydarzenia oraz opisem warsztatów

Rejestracja potrwa do 31 sierpnia br. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji.

Uczestnictwo online nie wymaga rejestracji. 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: newurbpact@irmir.pl.

WAŻNE DOKUMENTY: