DIAGNOZA GZM: Mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych

Podziel się:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją pt. Mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych. Budżety obywatelskie i fundusze sołeckie w gminach członkowskich w GZM w latach 2015 – 2020, autorstwa Borysa Marteli, Grzegorza Bubaka i Liliany Janik. Redakcją opracowania oraz koordynacją prowadzonego badania zajmował się Borys Martela.

Opracowanie zostało wydane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach serii Zeszyty Metropolitalne. Raport jest efektem kilkumiesięcznych prac poświęconych zbieraniu i analizie materiałów dotyczących dwóch mechanizmów, które pozwalają mieszkańcom decydować o części wydatków w ich gminach – budżetów obywatelskich (BO) i funduszy sołeckich (FS) na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) w latach 2015 – 2020.

Mamy nadzieję, że publikacja okaże się przydatna urzędnikom, samorządowcom, osobom związanym ze środowiskiem naukowym, członkom organizacji pozarządowych, ale również mieszkańcom do tego, by obiektywnie spojrzeć na procesy współdecydowania o finansach gmin, które często wzbudzają duże emocje.

👉 Zapraszamy do lektury!