Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce

Podziel się:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją pt. Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce, która powstała pod redakcją naukową dr hab. Bogny Gawrońskiej-Nowak.

Opracowanie zostało wydane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Serii Monografie i jest efektem wysiłków badawczych autorów podjętych w okresie styczeń 2019 – czerwiec 2020 na rzecz projektu pt. „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” (NewUrbPact), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG.

W publikacji autorzy, w składzie: dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak, dr Jan Grzymski, mgr Krzysztof Gubański, mgr Veranika Kaleyeva, dr Piotr Lis, dr Julita Łukomska, dr Paweł Najechalski, dr Jarosław Neneman, dr Olha Zadorozhna, dr Anita Zarzycka, przeanalizowali społeczne uwarunkowania i konsekwencje sub- oraz dezurbanizacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych (ekonometrycznych), osadzonych w kontekście bilansu zysku i strat omawianych zjawisk. Przeprowadzone badanie ma charakter interdyscyplinarny, tak by możliwie prawdziwie i kompleksowo oddać społeczno-ekonomiczną charakterystykę badanych zjawisk.

Monografia Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce. red. B. Gawrońska-Nowak